BAM - BÄTTRE ARBETSMILJÖ


Lär dig skapa en trygg arbetsmiljö på din arbetsplats

BAM - Bättre Arbetsmiljö eller bamutbildningen är den mest populära och största arbetsmiljöutbildningen i Sverige. I denna kurs får du lära dig hur du ska agera för att ha en trygg arbetsmiljö på din arbetsplats. Du kommer att få lära dig hur du fördelar roller och ansvar på din arbetsplats och hur du säkrar den fysiska arbetsmiljön. Kursen tar även upp den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och hur du letar efter rätt lagstiftning och hur denna ska tolkas.

Kursen är uppbyggd både med teori där du bland annat lär dig arbetsmiljölagstiftning och flera övningar med vanligt förekommande fall som du lär dig att lösa, t.ex. hur du agerar i mötet med en utbränd person.

Efter avslutad kurs kommer du ha god förståelse för de risker som finns i en verksamhet och hur du förebygger dessa. Du kommer också få lära dig metoder som du kan använda i ditt dagliga arbete och hur du skapar samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda för att arbetsmiljön ska vara god. BAM är den utbildning som rekommenderas av Arbetsmiljöverkets inspektörer för personer som har arbetsmiljöansvar. Arbetar ni inom elbranschen så finns det en egen BAM- utbildning ELBAM som ni hittar här.


Målgrupp:
Denna kurs vänder sig till skyddsombud, arbetsledare, chefer och andra som i sin yrkesroll hanterar arbetsmiljöfrågor.


Förkunskaper:
Inga förkunskaper krävs.


Detta lär du dig:

  • SAM – Systematiskt Arbetsmiljöarbete
  • OSA – Organisatorisk och Social arbetsmiljö
  • Samverkan i arbetsmiljöfrågor på din arbetsplats
  • Förebyggande arbete och undersökning av risker för att uppnå en bra arbetsmiljö
  • Hur en god arbetsmiljö bidrar till en verksamhets utveckling
  • Informationssökning och hur detta appliceras i det dagliga arbetsmiljöarbetet